RenovaParketExclusive.sk

Renovácia parkiet

Renováciu parkiet realizujeme v dvoch variantoch:

  • brúsenie (prípadne tmelenie), lakovanie alebo olejovanie

  • kompletná rekonštrukcia parketových podláh

 

 

 

 

 

Priebeh kompletnej rekonštrukcie parketových podláh je nasledovný:

  1. Rozobratie starých parkiet a ich vyčistenie.
  2. Demontáž starého podložia (vo väčšine prípadov to býva stará hobra, ktorá sa vyhodí a nahradí sa OSB doskami na pero - drážku).
  3. Na takto pripravený podklad sa následne lepia parkety.
  4. Brúsenie, tmelenie a povrchová úprava (lak alebo olej) je konečnou fázou.